yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas

Maksud: Yang dikehendaki tidak tercapai, sedangkan alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai matlamat pun hilang

berkongsi