yang tajam tumpul, yang bisa tawar

Maksud: Kerana berkat ubat atau doa penyakit sembuh

berkongsi