yang tegak disokong, yang lemah ditopang

Maksud: Orang yang kaya itu biarlah bertambah kaya tetapi yang miskin patut dibantu pula

berkongsi