ada angin, ada pokoknya

Maksud: Setiap kejadian pasti ada mulanya.

berkongsi