ada bernasi di balik kerak

Maksud: Masih ada sesuatu yang belum selesai.

beri komen dan pandangan