menjunjung ibu pertiwi

Maksud: Membela negara

berkongsi