tenggang daya

Maksud: Kelonggaran waktu untuk berikhtiar

berkongsi