ada jarum hendaklah ada benangnya

Maksud: Tiap-tiap suatu itu mesti ada berkasnya

berkongsi