ada kemenyan sebesar lutut, tidak dibakar tak akan berbau

Maksud: Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain, kerana kalau disimpan ia akan hilang begitu saja.

berkongsi