ada pasang surutnya

Maksud: Untung dan malang tidak akan berterusan

berkongsi