ada padi, segala menjadi

Maksud: Orang yang mempunyai kebolehan, segala hajatnya mudah tercapai

berkongsi