ada persembahan ada kurnia

Maksud: Hati yang baik akan mendapat balasan yang baik

berkongsi