adat bertentu, bilang beratur

Maksud: Segala pekerjaan harus dijalankan dengan menurut peraturan yang ditetapkan

berkongsi