adat di atas tumbuh, pusaka di atas tempat

Maksud: Setiap orang yang akan membicarakan hal adat sesebuah negeri hendaklah dengan benar-benar mengetahui asal usul adat itu supaya terhindar daripada kekeliruan dan salah faham

berkongsi