adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah

Maksud: Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak

berkongsi