adat diisi janji dilabuh

Maksud: Mengerjakan sesuatu hendaklah menurut apa yang telah dibiasakan (diadatkan)

berkongsi