adat pasang berturun naik

Maksud: Keadaan (kekayaan, pangkat, dan lain-lain) itu tiada tetap

berkongsi