ahli negara

Maksud: Orang yang faham tentang hukum ketatanegaraan

berkongsi