ahli negeri

Maksud: Penduduk negeri

beri komen dan pandangan