ahli waris

Maksud: Orang atau pengganti yang layak memiliki harta si mati

berkongsi