air dicencang tiada putus

Maksud: Hubungan persaudaraan tidak mudah dipisahkan oleh perselisihan

berkongsi