air ditetak tiadakan putus

Maksud: Hubungan persaudaraan tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan

berkongsi