kumbang melilit gedung

Maksud: Orang yang bersiul-siul berkeliling rumah gadis yang dikasihinya

berkongsi