air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut

Maksud: Hendaklah mematuhi undang-undang negeri yang kita mendiami

berkongsi