air sembahyang

Maksud: Air untuk membersihkan diri sebelum bersembahyang

berkongsi