air setitik dilautkan, tanah sekepal dipergunungkan

Maksud: Memperbesar perkara yang kecil.

Contoh ayat: Perbuatan Kalsom ibarat air setitik dilautkan, tanah sekepal dipergunungkan apabila sengaja memperbesarkan kesalahan kecil yang dilakukan oleh Hanim.

berkongsi