ajal samar

Maksud: Mati dengan tiba-tiba tanpa sebab yang sewajarnya

berkongsi