akal melintas

Maksud: Pendapat atau fikiran yang mendatang dengan tiba-tiba

berkongsi