akar umbi

Maksud: keseluruhan asas (sesuatu) yang kukuh

Contoh ayat: Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapatnya.

berkongsi