alah menang tak tahu, bersorak boleh

Maksud: 1. Dikatakan kepada orang yang tidak tahu selok-belok pergaduhan tetapi mengatakan siapa yang akan kalah
2. Tidak masuk campur dalam perlawanan (perbantahan dan lain-lain)

berkongsi