alang berjawab, tepuk berbalas

Maksud: Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan pula

berkongsi