bagai pahat dengan penukul

Maksud: Satu sama lain bantu-membantu.

berkongsi