alim biasa menghukum syarak

Maksud: 1. Hanya orang yang berilmu sahaja boleh membuat hukum syarak
2. Orang yang berilmu tetapi dia sendiri tidak mendapat faedah daripada ilmunya itu

berkongsi