alim bagai katak di tepi air

Maksud: Orang yang kaya ilmu tetapi tidak mendapat faedah daripada ilmunya

berkongsi