aliran kiri

Maksud: Pembangkang pemerintah

berkongsi