aliran kanan

Maksud: Penyokong pemerintah

berkongsi