ambil mudah

Maksud: Menganggap sesuatu perkara itu mudah