ambil pati, buangkan ampas

Maksud: Ambil yang baik dan menolak yang buruk

berkongsi