anak dipangku dilepaskan, beruk di hutan disusukan

Maksud: Hal sendiri dibiarkan kerana mementingkan hal orang lain

berkongsi