anak jati

Maksud: Penduduk tempatan atau anak watan.

berkongsi