anak jawi

Maksud: Orang yang berketurunan Melayu

berkongsi