anak kacukan

Maksud: Anak yang ibu dan bapanya berlainan bangsa

berkongsi