anak kera hendak diajar memanjat

Maksud: Hendak mengajar orang yang sudah ahli

berkongsi