anak sungai

Maksud: Aliran sungai yang bercabang dari sesuatu sungai.

berkongsi