anak sumbang

Maksud: Anak yang dilahirkan di luar perkahwinan, anak haram

berkongsi