anggota kehormatan

Maksud: Ahli sesuatu pertubuhan yang tidak perlu membayar yuran

berkongsi