apa payahnya menawakkan bibir atas bawah

Maksud: Mudah menyebut, tetapi susah mengerjakannya. menawakkan = menggerakkan