asal ada kecil pun pada

Maksud: Asalkan ada, tidak banyak, sedikit pun cukuplah

berkongsi