asal ada kecil pun jadi

Maksud: kalau tidak ada banyak, sedikit pun cukup

berkongsi