asal selamat ke seberang, biar bergantung di ekor buaya

Maksud: Sangat perlu akan pertolongan, betapa pun jua pertolongan itu akan diterimanya

berkongsi